Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Väderförhållanden utmanar matproduktionen – Finland svarar med klimatfinansiering

Utrikesministeriet 14.3.2019 13.49
Nyhet

Med hjälp av ett långfristigt lån av Finland stimuleras jordbruk och andra näringar på landsbygden i utvecklingsländer som lider av klimatförändringar. Samtidigt förbättras livsmedelsförsörjningen och ungdomar sysselsättning.

 

​​​​​​​Finland har beviljat ett lån på 50 miljoner euro till Internationella jordbruksutvecklingsfonden IFAD som en del av sina utvecklingspolitiska finansiella investeringar. För första gången riktas investeringarna till småbrukare istället för till företag. Småbrukare producerar 80 procent av maten i utvecklingsländer och majoriteten av småbrukarna är kvinnor.

När klimatet förändras hamnar jordbrukare i utvecklingsländer lätt i trångmål på grund av sämre skördar och allt djupare fattigdom. Det är länder där livsmedelsförsörjningen redan nu är svag som drabbas hårdast av klimatförändringar. Över 800 miljoner människor får för lite mat, livsmedelsförsörjningen vacklar och mängden undernärda ökar.

Matproducenterna lider både av konflikter och av extrema väderfenomen, till exempel oförutsägbara perioder av torka och översvämningar. Klimatförändringen utarmar jorden och ökar mängden skadeinsekter och växtsjukdomar som hotar de viktigaste näringsväxterna.


​​​​​​​

”Småbrukare producerar över hälften av världens mat fastän de lider brist på finansiering, vatten, frön och tillträde till marknader. IFAD ger jordbrukare tillgång till dessa och hjälper dem att på ett hållbart sätt anpassa sin produktion till de krav som klimatförändringarna ställer. Finland är en viktig partner för oss, såväl gällande finansiering som programarbete och gemensamma mål”, säger IFAD:s chef Gilbert Houngbo.

Finland stöder kvinnor och ungdomar

Finland har redan länge arbetat för hållbar jordbruksproduktion bland småbrukare. Jordbrukare uppmuntras att samarbeta, finna marknader, ansluta sig till värdekedjor för att på så vis öka sin produktion. Med hjälp av mikrolån skapas också nya arbetstillfällen utanför jordbruket. Finlands stöd riktas särskilt till kvinnor och ungdomar.

För att förbättra jordbrukets produktivitet och livsmedlens kvalitet behöver jordbrukarna information, kunnande, produktionsmedel och rätt till den jord de brukar.

Den största delen av all mat i Afrika produceras av kvinnliga småbrukare som äger en bråkdel av jorden. Om äganderätten är otydlig är det svårt att göra investeringar för att förbättra jordbruket.

Genom projektet Reila i Etiopien har 440 000 jordlotter på ett område med ca en halv miljon invånare registrerats åt jordbrukarna. Mot en registrerad jordlott kan man också få ett lån för att utveckla jordbruket eller grunda ett företag.

Projektet AgroBig har med stöd av Finland gynnat 300 000 jordbrukare och deras familjer i Etiopien. Skörden per hektar av lök, potatis, majs och ris har ökat med upp till 60 procent. Större skördar och produkter av bättre kvalitet mångdubblar familjernas inkomster.

Odla klimatsmart

När klimatet förändras måste jordbrukarna hitta metoder att anpassa sig till nya väderförhållanden och producera mat på ett hållbart sätt. Genom klimatsmart jordbruk ökar man produktiviteten, anpassar sig till förändrade väderförhållanden och minskar växthusgasutsläppen.

Matproduktionen kan anpassas till förändringar i vädret till exempel genom att man väljer sådana arter och sorter som bättre tål torka. Man kan justera sådd- och skördetider och förbättra jordmånens bördighet. Jordbrukarna kan också anpassa sig till klimatförändringar genom att anpassa vattenförbrukningen, genom trädjordbruk och växelbruk med olika växter.

 

Outi Einola-Head

Skribenten arbetar vid utrikesministeriets kommunikationsavdelning

 

Internationella jordbruksutvecklingsfonden IFAD

 

 

Kuvatekstit:

IFAD:s chef Gilbert Houngbo diskuterade hur man bättre kan utnyttja finländskt kunnande i IFAD:s verksamhet med utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen. Foto: Milma Kettunen.

Etiopiern Yekite Antenegh fick genom Reila-projektet ett intyg om att den jord hon odlar är registrerad i hennes namn. Nu kan hon ta ett lån och investera i att utveckla sina odlingar. Foto: Joona Pettersson.

Projektet AgroBig har mångdubblat lökskörden per hektar i Etiopien. Foto: Outi-Einola-Head.

  • IFAD fungerar som en utvecklingsbank och beviljar finansiering både i form av donationer och långfristiga lån.
  • Finland deltar i tilläggsfinansieringen av IFAD med ett partnerskapslån och en donation på 10,6 miljoner euro.
  • IFAD är en stark aktör i jämställdhets- och klimatfrågor. Hälften av nyttohavarna i IFAD:s projekt är kvinnor. Ungdomar och ungdomssysselsättning är viktiga i IFAD:s verksamhet.
  • IFAD rapporterar varje år om resultatet och utvecklingseffekterna av sitt arbete. Organisationen är en föregångare när det gäller att mäta fattigdomsminskning.
  • Finland är styrelsemedlem i IFAD 2018–2020 och har goda möjligheter att påverka organisationens verksamhet.
  •  

 

 

​​​​​​​

Suomelta 50 miljoonan euron laina kehitysmaiden maatalouden kehittämiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen