Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsrådet fattade beslut om villkoren för auktion av 5G-frekvenser

Kommunikationsministeriet 8.4.2020 13.55 | Publicerad på svenska 8.4.2020 kl. 16.10
Pressmeddelande

Statsrådet utfärdade den 8 april förordningar om auktioner inom frekvensområdet 26 gigahertz (GHz) och om ändring av frekvensförordningen. Finansutskottet förordade förordningarna.

Förordningarna träder i kraft den 15 april och frekvenserna förklaras lediga att sökas den 21 april. Ibruktagandet av det nya frekvensområdet gör det möjligt att bygga supersnabba 5G-mobilnät.

- Finland är bland de första länderna att ta i bruk 5G. De första koncessionerna på frekvensområde 3,5 gigahertz beviljades redan 2018, byggandet av näten har pågått redan över ett år och konsumenterna använder redan effektiva 5G-anslutningar. Frekvensområdet 26 gigahertz som nu utauktioneras ökar kapaciteten märkbart, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Frekvensområdet 26 gigahertz lämpar sig för att tillhandahålla höga överföringshastigheter till exempel i städer, i knutpunkter i trafiken och vid publikevenemang.

- Med ett framsynt tilldelningsprogram för frekvenser har vi nått ett läge där finländarna använder mest mobil data i världen, priserna är förmånliga och kvaliteten hög. Med denna auktion kommer Finland att stärka sin ledande position i fråga om nätverkstekniska innovationer, bedömer Timo Harakka.

I auktionsförordningen föreskrivs om de frekvensområdesspecifika detaljerna i auktionen, såsom antal frekvenser som tilldelas och deras pris. I frekvensförordningen föreskrivs om det frekvensområde som ska auktioneras ut. 

Frekvensbandet 26 gigahertz omfattar frekvenserna 24,25-27,5 gigahertz. Genom auktion tilldelas frekvenserna 25,1-27,5 gigahertz för riksomfattande bruk i Fastlandsfinland i tre frekvensband på 800 megahertz (MHz). Utgångspriset är 7 miljoner euro per frekvensband på 800 megahertz.

Den lägre delen av frekvensområdet, 24,25 -25,1 gigahertz, alltså ett band på 850 megahertz, lämnas utanför auktionen. Frekvensområdet reserveras för utbyggnaden av lokala nät. Enligt utkastet ska lokala nät i framtiden kunna byggas till exempel i hamnar och industrianläggningar.

Med hjälp av 5G-näten kan man skapa supersnabb och trådlös dataöverföring som möjliggör nya digitala tjänster och affärsverksamhet bl.a. inom industrin, trafiken och hälso- och sjukvården. 

Vad händer härnäst?

Anmälan till auktionen inleds den 21 april och auktionen av frekvenser inleds den 8 juni. Auktionen ordnas av Transport- och kommunikationsverket. Frekvensområdet kan användas till att bygga 5G-nät från och med den 1 juli 2020. 

Ytterligare information:

Kaisa Laitinen, kommunikationsråd, tfn 0295 342 608, Twitter @kaisa_laitinen

Pressmeddelande 6.2.2020: Fler frekvenser för 5G - remissförfarandet om villkoren för frekvensauktionen inleds
Statsrådet: Beslut 8.4.2020
Statsrådets projektportal: Auktion av frekvenser inom frekvensområdet 26 GHz
Transport- och kommunikationsverkets webbplats: Auktion på frekvensområdet 26 GHz
Utlåtande.fi: Auktion av frekvenser inom frekvensområdet 26 GHz (kommunikationsministeriets begäran om utlåtande)
Utlåtande.fi: Transport- och kommunikationsverkets utkast till föreskrift 64 C/2020 M om auktion av fre-kvensområdet 25,1-27,5 GHz och om de tekniska villkoren för radiotillstånd
Webbsändning: Diskussionsmötet den 12.2.2020 kl. 9-11 om villkoren för 5G-frekvensauktionen (på finska)