Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsrådets allmänna sammanträde 7.6.2018 Mervärdesbeskattningen inom e-handel förenklas

7.6.2018 14.23
FM

Det blir lättare för småföretag att driva e-handel mellan EU-länder. Regeringen föreslår lagändringar som verkställer EU-lagstiftningen om gränsöverskridande e-handel mellan företag och konsumenter.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (på finska)