Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Estland med i utvecklingsprojektet för ett gemensamt pansarfordonssystem

Försvarsministeriet 6.4.2020 15.55 | Publicerad på svenska 6.4.2020 kl. 16.00
Pressmeddelande

Den 29 januari 2020 undertecknade Finland och Lettland ett dokument om tekniska arrangemang (TA, Technical Arrangement) för att inleda ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan länderna i syfte att förbättra arméns mobilitet. Avtalet undertecknades då för Finlands del av försvarsminister Antti Kaikkonen, och för Lettlands del av försvarsminister Artis Pabriks. Nu ansluter sig också Estland till projektet, eftersom kanslichefen för Estlands försvarsministerium Kristjan Prikk har undertecknat dokumentet den 2 april 2020.

"Det är viktigt att försvarssamarbetet mellan länderna fortsätter med grannländerna också i kristider. Vi är väldigt glada att också Estland nu är med i utvecklingsprojektet", konstaterar försvarsministeriets kanslichef Jukka Juusti.

Målet med samprojektet är att utveckla ett gemensamt bepansrat hjulfordonssystem. Om utvecklingsarbetet framöver leder till faktiska upphandlingar av ett fordonssystem, kommer ett gemensamt system att förbättra mobiliteten, kostnadseffektiviteten, interoperabiliteten och försörjningsberedskapen för armén i respektive land.

Utifrån nationella och multinationella testningar och utvärderingar har inhemska Patrias 6x6-hjulpansarfordon redan tidigare valts som grund för fordonsplattformen som ska utvecklas. Fordonet har uppfyllt de prestandakrav som ställts på plattformen vid testningarna och utvärderingarna.

Vid försvarsministeriet ges ytterligare information om projektet av Jouko Tuloisela, regeringsråd, tfn +358 295 140 412 och Tarja Jaakkola, direktör för materielenheten regeringsråd, tfn +358 295 140 410 och vid Arméstaben av infanteriinspektör, överste Rainer Peltoniemi, tfn 0299 800 (försvarsmaktens växel).