FI SV

Befordringar i generalitetet den 6 december 2017

Försvarsministeriet 6.12.2017 0.01
Pressmeddelande

Republikens president Sauli Niinistö har efter föredragning av försvarsminister Jussi Niinistö beslutat om följande generalsbefordringar inom försvarsmakten från den 6 december 2017:

Brigadgeneral Markku Myllykangas befordras till generalmajor, brigadgeneral Timo Kakkola till generalmajor, överste Antti Lehtisalo till brigadgeneral, överste Janne Jaakkola till brigadgeneral och överste Tuomo Repo till brigadgeneral.

Generalmajor Markku Johannes Myllykangas (f. 1961) har varit stabschef vid Armén sedan augusti 2017. Tidigare har han tjänstgjort bl.a. som stabschef vid Reservofficersskolan, biträdande avdelningschef vid Östra försvarsområdet, kommendör för Artilleribrigaden och Huvudstabens beredskapschef. Till brigadgeneral befordrades Myllykangas år 2013.

Generalmajor Timo Tapio Kakkola (f. 1962) har varit Huvudstabens logistikchef sedan år 2016. Tidigare har han bl.a. tjänstgjort som sektorchef vid Huvudstaben, kommendör för Västra Finlands Underhållsregemente, avdelningschef vid staben för Arméns materielverk och stabschef vid Logistikverkets stab. Han befordrades till brigadgeneral år 2015. Kakkola har förordnats till chef för försvarsmaktens logistikverk från den 1 januari 2018.

Brigadgeneral Antti Juhani Lehtisalo (f. 1964) har varit chef för försvarsministeriets planeringsenhet sedan juni 2017. Tidigare har han varit bl.a. operativ chef vid den finska krishanteringsstyrkan i Bosnien-Hercegovina, stabschef vid Östra Finlands Militärlän, biträdande kommendör för Karelska brigaden och kommendör för Jägarbrigaden. Lehtisalo befordrades till överste år 2011.

Brigadgeneral Janne Alpertti Jaakkola (f. 1967) är sektorchef vid Huvudstaben sedan år 2015. Tidigare har Jaakkola bl.a. tjänstgjort som avdelningsstabsofficer vid Huvudstaben, adjutant till kommendören för försvarsmakten, bataljonskommendör vid Uttis jägarregemente och stabschef vid Björneborgs brigad. Han befordrades till överste år 2014. Jaakkola har utnämnts till en generalstjänst för tiden 1 januari 2018 - 31 december 2022 och han har förordnats till Huvudstabens logistikchef från den 1 januari 2018.

Brigadgeneral Tuomo Väinö Petter Repo (f. 1967) är sedan juni 2017 kommendör för Kajanalands brigad. Tidigare har han bl.a. tjänstgjort som avdelningsstabsofficer vid försvarsministeriet, kommendör för Nylands jägarbataljon vid Gardesjägarregementet, sektorchef vid Huvudstaben och biträdande militär representant vid Finlands Nato-representation i Bryssel. Han befordrades till överste år 2014. Repo har utnämnts till en generalstjänst för tiden 1 januari 2018 - 31 december 2022.

Mera information ger Aila Helenius, konsultativ tjänsteman vid försvarsministeriet, tfn 0295 140432.