FI SV

Miljöministeriet beviljar 1,85 miljoner euro understöd till organisationer och miljövård

Miljöministeriet 15.5.2018 15.33 | Publicerad på svenska 16.5.2018 kl. 10.00
Pressmeddelande

Miljöministeriet beviljar i år sammanlagt 1,85 miljoner euro i statsunderstöd enligt prövning. Understöd beviljas 38 organisationer, och medel beviljas också till projekt för miljöfostran och miljöupplysning, miljövård i skärgården och för avfallshantering i fjällområden. De största understödstagarna är Håll Skärgården Ren rf, Finlands naturskyddsförbund rf, Vuokralaiset VKL ry samt Natur och Miljö rf.

I år uppgick anslagen till organisationer och miljövård till 1 835 000 euro, vilket är 445 000 euro mindre än 2017. Skillnaden beror på de anslagsfördelningsbeslut av engångskaraktär motsvarande totalt 550 000 euro som riksdagen fattade 2017. För 2018 anvisade riksdagen ett tilläggsanslag på 105 000 euro för understöden till organisationer.

De anslag som inte använts under 2016-2017 och som återgått till miljöministeriet kommer dessutom att användas i samband med fördelningen av understöd 2018 genom att understödet fördelas på nytt mellan de organisationer som beviljats understöd 2016 och 2017. Därför är det anslag som fördelas under 2018 större än det anslag som reserverats för understöd i 2018 års budget.

Miljöministeriet betalar årligen understöd till riksomfattande organisationer i miljö-, bostads- och byggbranschen. Understöden beviljas under momentet ”Understöd till organisationer och miljövård” inom miljöministeriets förvaltningsområde i statsbudgeten.

Understöden används för att stödja det riksomfattande miljöorganisationsarbetet, riksomfattande organisationer i bostads- och byggbranschen för deras informations- och upplysningsverksamhet, projekt för miljöfostran och miljöupplysning samt för verksamhet som främjar miljövården i skärgården och avfallshanteringen i skärgårds- och fjällområden.

Ytterligare information

Miliza Malmelin, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 176, fornamn.efternamn@ym.fi

Tuija Mikkonen, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 184, fornamn.efternamn@ym.fi