Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

EU-ländernas ledare diskuterade åtgärder för att begränsa spridningen av coronaviruset

Statsrådets kommunikationsavdelning 17.3.2020 21.19 | Publicerad på svenska 18.3.2020 kl. 8.11
Pressmeddelande 146/2020
Kuva: EU

Statsminister Sanna Marin diskuterade på tisdagskvällen den 17 mars med de andra medlemmarna av Europeiska rådet och med ordföranden för Europeiska centralbanken vid en videokonferens de åtgärder medlemsstaterna vidtar för att begränsa spridningen av coronaviruset och lindra dess ekonomiska följdverkningar. I diskussionen betonades att medlemsstaterna måste samordna sina åtgärder för att begränsa rörligheten över gränserna, så att transporten av varor, däribland transporten av förnödenheter och utrustning för hälso- och sjukvården på den inre marknaden inte störs.

I diskussionen fick förslagen om att begränsa icke-nödvändiga resor vid unionens yttre gränser understöd. EU-länderna kommer också att sträva efter att vid behov stödja varandra för att ta hem sina medborgare.

EU-ledarna uttryckte sin oro över de ekonomiska effekterna av coronakrisen och gav sitt stöd för en fortsatt behandling av de initiativ från kommissionen som ska stödja företagens verksamhet och trygga arbetstillfällen. Europeiska investeringsbankens garantier syftar till exempel till att stödja små och medelstora företag i Europa och små midcap-företag. EU-ledarna ansåg att det förslag som kommissionen lade fram om att anslå kohesionsmedel för att lindra effekterna av epidemin var angeläget. EU-ländernas finansministrar kommer att fortsätta behandla frågor som rör ekonomiskt stöd.

Ytterligare upplysningar: Statsministerns understatssekreterare för Europafrågor Jari Luoto tfn 050 4685949, statsrådets kansli