Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Minister Paatero föreslår att det tillsätts en arbetsgrupp för utvärdering av penningspelsreformen 2017

Statsrådets kommunikationsavdelning 5.11.2019 10.51 | Publicerad på svenska 5.11.2019 kl. 12.48
Pressmeddelande 577

Kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero föreslår att det tillsätts en parlamentariskt representativ arbetsgrupp för att utvärdera reformen av penningspelssystemet 2017 och bedöma behoven att utveckla penningspelssystemet

En parlamentarisk uppföljningsgrupp deltog i beredningsarbetet för sammanslagningen av tre penningspelsaktörers verksamhet i ett enda penningspelsbolag, och därför är det motiverat att arbetet fortsätter i samarbete mellan samtliga riksdagspartier.

Paatero föreslår att arbetsgruppen kan inleda sitt arbete med en rundabordsdiskussion och avge ett gemensamt uttalande om behoven att utveckla penningspelssystemet. Regeringsprogrammet är entydigt när det gäller penningspelssystemet: man vill trygga systemet med ensamrätt att kanalisera spelandet.

”Under ledning av inrikesministeriet har man inlett en reform av lotterilagen, som jag hoppas ska framskrida snabbt. Arbetsgruppens arbete ska skapa klarhet i den politiska visionen och på så sätt stödja beredningen av lotterilagen.”

Med hänvisning till den offentliga debatten de senaste månaderna konstaterar Paatero att Veikkaus har gjort många ändringar och utvecklat sin verksamhet.

”Kraven kan dock inte mötas enbart genom bolagets eller ägarstyrningens åtgärder. Det krävs breda axlar i riksdagen och hela statsrådet för att tackla många av de frågor som diskuterats den senaste tiden. Det gäller till exempel intäktskalkyler och beslut om att avsevärt minska antalet spelautomater.”

Ytterligare information: Paavali Kukkonen, specialmedarbetare, [email protected], tfn 050 566 3455