FI SV EN

Staten tillför Vimana Oy kapital till ett belopp av 30 miljoner euro

Statsrådets kommunikationsavdelning 31.1.2019 15.04 | Publicerad på svenska 1.2.2019 kl. 14.27
Pressmeddelande 59/2019

Statsrådets allmänna sammanträde fattade den 31 januari 2019 beslut om att landskapens IKT-servicecenter Vimana Oy tillförs kapital till ett belopp av högst 30 miljoner euro.

Aktier som ingår i Solidium Oy:s portfölj överlåts till Vimana i form av eget kapital till ett sammanlagt värde av högst 30 miljoner euro. Till en början överlåts aktier i Kemira Oyj till ett värde av cirka 15 miljoner euro. Resten av kapitalet kan överföras till Vimana när finansieringsbehov i fråga om bolagets affärsverksamhet kräver det.

Vimana Oy, som verkar under finansministeriets ägarstyrning, är ett helt statsägt aktiebolag som bildades den 29 juni 2017. Bolaget är ett riksomfattande IKT-servicecenter som har till uppgift att ordna och upprätthålla de informations- och kommunikationstekniska tjänster som de framtida landskapen behöver.

Ytterligare information: Ilpo Nuutinen, regeringsråd, [email protected], tfn 0295 160 145, statsrådets kansli, Kalle Toivonen, verkställande direktör, [email protected], tfn 040 557 3063, Vimana Oy, och Salla Kalsi, lagstiftningsråd, [email protected], tfn 0295 530 422, finansministeriet