Aktörer i Södra och Norra Savolax hördes om regionindelningen i social- och hälsovårdsreformen

17.12.2019 9.27 | Publicerad på svenska 17.12.2019 kl. 16.50
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård kallade aktörer från Södra och Norra Savolax till en gemensam diskussion om regionindelningen i reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet.

Genom reformen av social- och hälsovården moderniseras strukturerna för att stödja ordnandet av social- och hälsovårdstjänster. Ansvaret för att ordna tjänsterna övergår från kommunerna till landskapen. Aktörer från regionerna Södra och Norra Savolax kallades till ett diskussionsmöte om regionindelningen, som hölls måndagen den 16 december 2019.

Ordförande för mötet var familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, och i mötet deltog också kommunminister Sirpa Paatero samt representanter för regeringsgrupperna.

Vid mötet tog man del av synpunkter från Norra Savolax sjukvårdsdistrikt, Östra Savolax sjukvårdsdistrikt (Sosteri), Södra Savolax samkommun för social- och hälsovårdstjänster (Essote), Södra Savolax landskapsförbund och Norra Savolax landskapsförbund, regionernas räddningsverk samt kommuner.

”I beredningen av social- och hälsovårdsreformen är det viktigt att föra en gemensam dialog. Det är fråga om en operativ och strukturell ändring som omfattar hela Finland, därför är det viktigt att den bereds i tätt samarbete med regionerna”, betonar minister Kiuru.

Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att trygga likvärdiga och högklassiga social- och hälsotjänster för alla finländare, förbättra tillgången till tjänster samt minska skillnaderna i välfärd och hälsa.

Ytterligare information

Laura Lindeberg, minister Kiurus specialmedarbetare, tfn 0295 163109, [email protected]

Päivi Salo, generalsekreterare för social- och hälsovårdsreformen, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 050 476 2268, [email protected]

Tuija Kumpulainen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 280, [email protected]