Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt   det aktuella läget och vanliga frågor  på thl.fi

Minister Blomqvist till Wien

Justitieministeriet 20.11.2019 16.21
Pressmeddelande

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist besöker Wien 20-21 november. Han öppnar Vienna Discussion Forum där temat är våld mot kvinnor.

Vid forumet diskuterar man hur man kan ingripa i våld mot kvinnor bland annat genom att bekämpa brottsligheten och främja kvinnors ekonomiska egenmakt. Minister Blomqvist träffar också de chefer för FN:s organisation för industriell utveckling UNIDO och FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå UNODC som ansvarar för ordnandet av evenemanget. Dessutom diskuterar han med Dubravka Šimonović, som är specialrapportör i fråga om våld mot kvinnor.

Blomqvist träffar också Ines Stilling, Österrikes minister för kvinno-, ungdoms- och familjeärenden. Under mötet diskuterar de aktuella jämställdhetsfrågor i Finland och Österrike. Dessutom besöker ministern EU:s byrå för grundläggande rättigheter FRA där han bekantar sig med aktuell forskning om likabehandling och jämställdhet.

Ytterligare information: Aarne Kinnunen, utvecklingsråd (justitieministeriet), tfn +358 295 150 580, aarne.kinnunen (at) om.fi och Pirjo Lillsunde, konsultativ tjänsteman (social- och hälsovårdsministeriet), tfn +358 40 532 3083, pirjo.lillsunde (at) stm.fi