Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsrådets allmänna sammanträde 13.6.2018 Inkomstgränserna för understöd för reparation av bostäder höjs

13.6.2018 14.23
YM

Statsrådet fattade i dag beslut om en ändring av en förordning som innebär en höjning av inkomstgränserna för understöd för reparation av bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning. I och med ändringen kan de äldre sökande och sökande med funktionsnedsättning som har små inkomster och som är i behov av understöd få statligt reparationsunderstöd. Målet är att göra det lättare för dessa personer att bo hemma.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (på finska)