Statsrådets allmänna sammanträde 20.6.2018 I lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt föreslås reformer som förbättrar barnets ställning

20.6.2018 13.39
JM

Regeringen föreslår att lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt ska revideras. De föreslagna ändringarna syftar till att förbättra barnets rätt att delta i behandlingen av ärenden som gäller honom eller henne och uppdatera lagen så att den motsvarar de förändringar som skett i samhället, såsom den allt större mångfalden av familjer.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (på finska)