Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsrådets allmänna sammanträde 8.4.2020 Minister Tytti Tuppurainen: ”I kristider behövs det aktivt ägarskap” – regeringen godkände principbeslutet om statens ägarpolitik

8.4.2020 14.31
SRK

Statsrådet utfärdade i dag, onsdagen den 8 april 2020, ett nytt ägarpolitiskt principbeslut. Det ägarpolitiska principbeslutet är i enlighet med regeringsprogrammets riktlinjer en fortsättning på en förutsägbar, framåtblickande ägarpolitik som tryggar statens strategiska intressen. Statens innehav ska utvärderas med hänsyn till den totala samhällsekonomiska nyttan, utvecklingen av bolagens verksamhet och värde samt effektiv resursfördelning.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)