Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsrådets allmänna sammanträde 23.5.2017 Förslag om ändringar i studiestödslagen

23.5.2019 13.32
UKM

Statsrådet har avlåtit en regeringsproposition till riksdagen med förslag till ändring av studiestödslagen. Ändringen skulle innebära att förutsättningarna för beviljande av rätt till studiestöd för studier som inte står under offentlig tillsyn blir flexiblare. Det skulle också förbättra de studerandes ställning som riskerar att inte omfattas av studiestödet när studierna fördröjs på andra sätt än tillfälligt.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)