Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsrådets allmänna sammanträde 3.10.2019 Den nya strategin för cybersäkerheten reagerar på förändringar i omvärlden

3.10.2019 14.10
FSM SRK

Statsrådet har vid sitt allmänna sammanträde den 3 oktober 2019 godkänt ett principbeslut om strategin för cybersäkerheten i Finland. I strategin för cybersäkerheten 2019 ställs de viktigaste nationella målen upp för utvecklingen av cybermiljön och säkerställandet av de vitala funktioner som anknyter till den. Revideringen och genomförandet av strategin grundar sig på en skrivning i regeringsprogrammet. 
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)