Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Föredragning för republikens president 28.12.2018 Den nya spårtrafiklagen träder i kraft den 1 januari 2019

28.12.2018 12.29
KM

Republikens president har stadfäst den nya spårtrafiklagen. Järnvägsmarknadens funktion förbättras genom en total översyn av spårtrafiklagstiftningen. Genom den nya spårtrafiklagen genomförs Europeiska unionens fjärde järnvägspaket nationellt. Lagen ersätter den gällande järnvägslagen och lagen om spårbunden stadstrafik.
Beslut från föredragningen för republikens president (delvis på svenska)