Skyddet för visselblåsare ska stärkas i EU

20.6.2018 13.54
JM

Europeiska kommissionen föreslår ny lagstiftning för att stärka skyddet för visselblåsare i hela EU. Enligt direktivförslaget ska det i medlemsstaterna skapas säkra kanaler för rapportering av överträdelser som upptäckts i arbetssammanhang. Statsrådet har sänt förslaget till direktiv för kännedom till riksdagen idag.