Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsrådets allmänna sammanträde 25.10.2018 Statsrådet avlät redogörelse om idrottspolitiken

25.10.2018 13.48
UKM

Statsrådet har godkänt den idrottspolitiska redogörelsen som avlåts till riksdagen. Redogörelsen täcker bl.a. riktlinjerna för att öka mängden motion i livets alla skeden, idrottsanläggningar, medborgarverksamhet inom idrott och motion samt toppidrott. Målet är att folk ska vara betydligt mera fysiskt aktiva.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde