Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsrådets allmänna sammanträde 18.10.2018 Lagförslag: Förbud mot stenkol 2029, mer biodrivmedel i trafiken och mer biobrännolja vid uppvärmning och i arbetsmaskiner

18.10.2018 14.02
ANM

Regeringen föreslår att användning av stenkol som bränsle vid el- eller värmeproduktion förbjuds från och med den 1 maj 2029. En proposition som syftar till att förbjuda användningen av kol lämnades till riksdagen den 18 oktober 2018. Samtidigt lämnades också en proposition om främjande av användningen av biodrivmedel i trafiken och användningen av biobrännolja vid uppvärmning och i arbetsmaskiner.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde