Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsrådets allmänna sammantråde 22.11.2018 Minimikapitalkravet för privata aktiebolag ska slopas

22.11.2018 14.49
OM

Regeringen föreslår att aktiebolagslagen ändras så att minimikapitalkravet på 2 500 euro för privata aktiebolag slopas. Målet med ändringen är att göra det lättare att starta ett företag.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)