FI SV

Regeringens årsberättelse 2013

Den 30 april lämnade statsrådet till riksdagen årsberättelsen för 2013 om regeringens verksamhet, skötseln av statsfinanserna och om hur budgeten har följts samt om regeringens åtgärder med anledning av riksdagens beslut.

Referat

Statsrådet lämnar Regeringens årsberättelse till riksdagen som den berättelse om regeringens verksamhet, skötseln av statsfinanserna och om hur budgeten har följts samt om regeringens åtgärder med anledning av riksdagens beslut som det föreskrivs om i 46 § i grundlagen, 9 a § i lagen om statsrådet (175/2003) och 17 § i lagen om statsbudgeten. Berättelsen gäller år 2013.

Regeringens årsberättelse för 2013 består av fyra delar:

  • Del 1: Regeringens redogörelse för de samhälleliga verkningarna
  • Del 2: Ministeriernas resultatredogörelser
  • Del 3: Statens bokslutskalkyler
  • Del 4: Åtgärder med anledning av riksdagens uttalanden och ställningstaganden.

Målsättningen är att berättelsens olika delar ska bilda en helhet som främjar den samhällspolitiska debatten och som kan användas som material vid planeringen av politikåtgärder.

Del 1: Regeringens redogörelse för de samhälleliga verkningarna
PDF-publikation ISBN PDF 978-952-287-086-5, (170 sidor, 1 493 kb)
EPUB-publikation ISBN EPUB 978-952-287-097-1 (mobilversion)

Del 2: Ministeriernas resultatredogörelser
PDF-publikation ISBN PDF 978-952-287-088-9, (258 sidor, 1 969 kb)
EPUB-publikation ISBN EPUB 978-952-287-098-8 (mobilversion)

Del 3: Statens bokslutskalkyler
PDF-publikation ISBN PDF 978-952-287-090-2, (158 sidor,  1 201 kb)

Del 4: Åtgärder med anledning av riksdagens uttalanden och ställningstaganden
PDF-publikation ISBN PDF 978-952-287-092-6, (252 sidor, 1 027 kb)
EPUB-publikation ISBN EPUB 978-952-287-100-8 (mobilversion)