Regeringens årsberättelse

 

I regeringens årsberättelse sammanställs uppgifter om regeringens verksamhet samt skötseln av statsfinanserna och om hur budgeten har följts. Dessutom redogörs för de åtgärder som regeringen har vidtagit med anledning av riksdagens beslut.

Regeringens årsberättelse för 2021 lämnades till riksdagen vid statsrådets allmänna sammanträde den 5 maj 2022.