Regeringens årsberättelse

I regeringens årsberättelse sammanställs uppgifter om regeringens verksamhet samt skötseln av statsfinanserna och om hur budgeten har följts. Dessutom redogörs för de åtgärder som regeringen har vidtagit med anledning av riksdagens beslut.

Regeringens årsberättelse för 2020 lämnades till riksdagen vid statsrådets allmänna sammanträde den 29 april 2021.

Regeringens årsberättelse 2020
Regeringens årsberättelse 2019