Regeringens årsberättelse

I regeringens årsberättelse sammanställs uppgifter om regeringens verksamhet samt skötseln av statsfinanserna och om hur budgeten har följts. Dessutom redogörs för de åtgärder som regeringen har vidtagit med anledning av riksdagens beslut.

Regeringens årsberättelse för 2017 lämnades till riksdagen vid statsrådets allmänna sammanträde den 26 april 2018.

Regeringens årsberättelse 2017