Regeringens årsberättelse

I regeringens årsberättelse sammanställs uppgifter om regeringens verksamhet samt skötseln av statsfinanserna och om hur budgeten har följts. Dessutom redogörs för de åtgärder som regeringen har vidtagit med anledning av riksdagens beslut.

Regeringens årsberättelse för 2019 lämnades till riksdagen vid statsrådets allmänna sammanträde den 20 maj 2020.

Regeringens årsberättelse 2019