Regeringens lagstiftningsprogram och lagstiftningsplan

I det lagstiftningsprogram som publiceras i början av regeringsperioden finns preliminära uppgifter om lagberedningsprojekt som genomför regeringsprogrammet och om andra viktiga lagberedningsprojekt. 

Lagstiftningsplanen innehåller aktuella uppgifter om de regeringspropositioner som regeringen har för avsikt att lämna till riksdagen under sessionsperioden.

Planen ger en aktuell översikt av läget för beredningen av regeringspropositioner och en uppskattning av när statsrådet ska behandla ett lagförslag och fatta beslut om att lämna det till riksdagen. Planen uppdateras också med uppgifter om nya propositioner för sessionsperioden och om propositioner som strukits ur planen.