Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut (delvis på svenska)


Statsrådets allmänna sammanträde 8.7.2021
Den inre gränskontrollen fortsätter till den 25 juli

8.7.2021 14.26
IM

Gränsbevakningsmyndigheternas kontroll av de inre gränserna fortsätter till den 25 juli, vilket ger kommunerna och samkommunerna tid att förbereda sig på att vidta hälsosäkerhetsåtgärder i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Efter detta upphör den inre gränskontrollen.
Den inre gränskontrollen fortsätter till den 25 juli – det sker också ändringar i den yttre gränskontrollen
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)