Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut på finska

Statsrådets allmännan sammanträde 16.1.2020
Skyldighet för arbetsgivare att meddela arbets- och näringsbyrån om arbetstagare som sägs upp av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker

16.1.2020 13.57
ANM
Skyldighet för arbetsgivare att meddela arbets- och näringsbyrån om arbetstagare som sägs upp av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker

Regeringen föreslår att arbetsgivarens skyldigheter att underrätta och informera i samband med att arbetstagare har sagts upp av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker återinförs. Regeringen lämnade den 16 januari 2020 till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen och till vissa lagar som har samband med den.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)