Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut på finska

Statsrådets allmänna sammanträde 14.11.2019
Regeringen uppmuntrar till investeringar – företag kan göra höjda avskrivningar på anskaffning av maskiner och anordningar

14.11.2019 13.53
FM
Regeringen uppmuntrar till investeringar – företag kan göra höjda avskrivningar på anskaffning av maskiner och anordningar

Företag får dra av anskaffningar av maskiner och anordningar i beskattningen påskyndat i fyra års tid. Målet med propositionen är att öka de privata investeringarna. Företag kan dra av investeringar i maskiner och anordningar i beskattningen som årliga avskrivningar. Den maximala årliga avskrivningen på maskiner, inventarier och anläggningar är 25 procent av den återstående anskaffningsutgiften. Regeringen föreslår att avskrivningarna på lösa anläggningstillgångar fördubblas under 2020-2023. Ändringen gäller investeringar i nya maskiner, inventarier och anordningar.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)
Regeringen avslog ansökan om undantag för utvidgning av Sallatunturi turismområde

14.11.2019 14.49
MM

Statsrådets allmänna sammanträde har i dag behandlat Lapplands förbunds ansökan om undantag i fråga om ett Naturaområde med tanke på godkännandet av landskapsplanen för Rovaniemi och östra Lappland. Planförslaget innehöll en områdesreservering för utvidgning av Sallatunturi turismområde med tanke på en ny slalombacke. Om detta genomfördes skulle det ha konsekvenser som i betydande grad försämrar Natura 2000-området.
Statsrådets beslut (på finska)