Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut (delvis på finska)


Begränsningarna av användningen av coronapasset förlängs - lindrigare begränsningar för restaurangerna

28.1.2022 15.20
SHM
Statsrådet har förlängt giltighetstiden för den förordning som begränsar förplägnadsrörelsers verksamhet med anledning av coronaepidemin. Begränsningarna av användningen av coronapasset fortsätter till mitten av februari och begränsningarna i fråga om restaurangernas serverings- och öppettider fortsätter till slutet av mars. Dessutom lindras begränsningarna för restauranger som i huvudsak serverar mat.

Företagare kan få temporärt arbetsmarknadsstöd i januari–februari 2022

28.1.2022 15.15
ANM
Företagarna har temporärt kunnat få arbetsmarknadsstöd på lindrigare villkor än normalt på grund av coronaviruspandemin. På grund av det försämrade coronaläget förlängs den temporära ändringen. Republikens president stadfäste lagändringen den 28 januari 2022 och den träder i kraft den 31 januari 2022.

Regeringen föreslår begränsningar i kostnaderna för indrivning av företagsfordringar

27.1.2022 13.56
JM
Regeringen föreslår att lagen om indrivning av fordringar ändras så att indrivningskostnaderna för andra fordringar än konsumentfordringar begränsas. Avsikten är att allt effektivare förhindra företag från att drabbas av oskäligt höga indrivningskostnader. Reformen är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Gränskontrollen vid de inre gränserna upphör, begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna fortsätter till den 14 februari

27.1.2022 13.58
IM
Gränskontrollen vid de inre gränserna, som återinfördes i trafiken mellan Finland och alla Schengenländer i slutet av december, upphör 31.1. Däremot fortsätter begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna fram till 14.2. Statsrådet beslutade om begränsningarna vid sitt sammanträde 27.1. Beslutet träder i kraft 1.2.

Partistöden för 2022 har beviljats

27.1.2022 14.39
SRK
Riksdagsledamöter i riksdagen.
Torsdagen den 27 januari beviljade statsrådet partistöd för perioden 1.1–31.12.2022. Ålands andel inberäknat uppgår understöden till 35 635 000 euro.