Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut på finska

Föredragning för republikens president 4.12.2019
De lägsta pensionerna höjs den 1 januari 2020

4.12.2019 14.01
SRK
De lägsta pensionerna höjs den 1 januari 2020

Den 1 januari 2020 höjs de skattefinansierade pensionerna för dem som har en liten pension genom nivå- och indexhöjningar. Folkpensionens fulla belopp höjs med cirka 34 euro i månaden och garantipensionens fulla belopp med 50 euro i månaden. Cirka 609 000 pensionärer, vars hela pension är lägre än 1 200-1 300 euro i månaden, får åtminstone en liten höjning av sin pension.

Beslut på finska


Statsrådets allmänna sammanträde 4.12.2019
Nivåerna för EU:s direktstöd 2019 har fastställts

4.12.2019 14.21
Nivåerna för EU:s direktstöd 2019 har fastställts

Regeringen fastställde i dag nivåerna för den första posten av EU:s helfinansierade jordbruksstöd 2019. Livsmedelsverket börjar betala ut stöden den 12 december.

Beslut på finska
Statsrådets allmänna sammanträde 28.11.2019
Statsrådet tillsatte ny ministerarbetsgrupp för befolkningspolitik

29.11.2019 8.27
SRK
Statsrådet tillsatte ny ministerarbetsgrupp för befolkningspolitik

Vid sitt allmänna sammanträde den 28 november 2019 tillsatte statsrådet en ny ministerarbetsgrupp för befolkningspolitik. Ministerarbetsgruppen har till uppgift att följa befolkningsstrukturens utveckling, gå igenom orsakerna till utvecklingen och lägga fram strategiska riktlinjer och förslag som gäller anpassning till den nya befolkningsstrukturen och tryggande av en hållbar befolkningsutveckling.

Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)