Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut på finska

Föredragning för republikens president och statsrådets allmänna sammanträde 29.5.2020
Restaurangerna öppnas den 1 juni – syftet med begränsningarna är att förhindra spridning av coronavirussmitta

29.5.2020 17.36
SHM

Restauranger och kaféer öppnas för kunder samtidigt i hela landet med vissa begränsningar den 1 juni. Då träder lagen om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar i kraft. Lagen är i kraft 1.6.2020–31.10.2020. Republikens president har stadfäst lagen den 29 maj 2020. Statsrådet utfärdade därefter med stöd av 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar en statsrådsförordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom. Den träder i kraft den 1 juni 2020 och gäller till och med den 31 juli 2020.
Beslut från föredragningen för republikens president (delvis på svenska)