Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut på finska

Statsrådets allmänna sammanträde 10.10.2019
Statsrådet fattade beslut om teman för den strategiska forskningen 2020

10.10.2019 14.30
SRK
Statsrådet fattade beslut om teman för den strategiska forskningen 2020

Vid sitt allmänna sammanträde torsdagen den 10 oktober fattade statsrådet beslut om temaområden och prioritering för den strategiska forskningen 2020. Temaområdena är klimatförändringen och människan samt informationslitteracitet och informationsbaserat beslutsfattande. Dessutom fastställde statsrådet att gemenskap ska beaktas som en övergripande prioritering i båda temaområdena 2020.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)