Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut (delvis på svenska) 

Statsrådets allmänna sammanträde 1.10.2020
Den temporära paragrafen om begränsningar som gäller förplägnadsrörelser i lagen om smittsamma sjukdomar fortsätter att gälla 28.2.2021

1.10.2020 15.43
SHM

Regeringen överlämnade den 1 oktober en proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Genom ändringen har giltighetstiden för bestämmelserna om begränsningar av förplägnadsverksamhet förlängts. Den sista giltighetsdagen för den tidigare lagen är 31 oktober 2020. Begränsningarna i fråga om förplägnadsverksamhet fogades i maj till 58 a § som temporärt fogats till lagen om smittsamma sjukdomar. Nu förlängs lagens och den temporära paragrafens giltighetstid utan att innehållet ändras 1.11.2020–28.2.2021. 
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)
Statsrådets allmänna sammanträde 30.9.2020
Nya begränsningar i restaurangernas öppet- och serveringstider från och med den 8 oktober på grund av coronavirusläget

30.9.2020 12.13
SHM

Förplägnadsrörelsernas öppettider och serveringstider begränsas på nytt på grund av coronaepidemin. Från och med torsdagen den 8 oktober får förplägnadsrörelserna hålla öppet kl. 04 – 01. Alkoholdrycker får dock serveras endast kl. 09 – 24.

Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)
Regeringen gav riktlinjer om temporära restriktioner för förplägnadsrörelser, 29.9