Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut (delvis på svenska) 

Statsrådets allmänna sammanträde 24.9.2020
Inreserestriktionerna skärps på basis av coronaläget

24.9.2020 14.14
IM SHM

Statsrådet fattade den 24 september beslut om inreserestriktioner som träder i kraft den 28 september. Inreserestriktionerna införs på nytt i trafiken mellan Finland och Island, Norge, Sverige, Tyskland, Slovakien och Estland samt för invånare i Georgien, Kanada och Tunisien som reser från sitt hemland till Finland. Restriktionerna avvecklas i trafiken från San Marino till Finland.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)