Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut på finska


Föredragning för republikens president 6.9.2019
Utnämningar till tjänster och förordnanden till uppgifter inom försvarsmakten

6.9.2019 12.08
FSM
Utnämningar till tjänster och förordnanden till uppgifter inom försvarsmakten

Republikens president har den 6 september beslutat om följande utnämningar till generalstjänster och förordnanden till uppgifter inom försvarsmakten: Försvarsmaktens strategichef, generallöjtnant Kim Jäämeri utnämns till en generalstjänst för tiden 1 januari 2020-31 december 2022; Försvarsmaktens logistikverks chef, generalmajor Timo Kakkola förordnas till uppdraget som försvarsmaktens logistik- och materielchef från och med den 1 januari 2020; Försvarsmaktens logistikverks biträdande chef, ingenjörsgeneralmajor Kari Renko förordnas till uppdraget som chef för Försvarsmaktens logistikverk från och med den 1 januari 2020 samt så utnämns kommendören för Karelska brigaden, överste Jukka Jokinen till en generalstjänst för tiden 1 januari 2020-31 december 2024.
Beslut från föredragningen för republikens president (delvis på svenska)


Statsrådets allmänna sammanträde 5.9.2019
Regeringen föreslår mer stöd för byggande av student- och ungdomsbostäder

5.9.2019 14.42
MM
Regeringen föreslår mer stöd för byggande av student- och ungdomsbostäder

Statsrådet överlämnade i dag en proposition till riksdagen med ett förslag om att det maximala belopp investeringsunderstöd som beviljas för byggande, anskaffning och ombyggnad av student- och ungdomsbostäder ska höjas från 10 procent till 15 procent av de godkända kostnaderna för projektet. Inga andra ändringar föreslås i understödet.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)