Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut (delvis på svenska) 

Pressmeddelanden om beslut

Inresebegränsningarna ändras på basis av coronavirusläget
ANM IM SHM UM
Pressmeddelande 11.9.2020 11.34
Henrik Haapajärvi blir statsministerns statssekreterare
SRK
Pressmeddelande 10.9.2020 14.13