Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut (delvis på svenska) 

Statsrådets allmänna sammanträde 15.10.2020
Läroplikten utvidgas i augusti 2021 – förutsättningarna för ungas lärande och välbefinnande förbättras, sysselsättningsgraden höjs

15.10.2020 16.00
UKM

På torsdagen överlämnade statsrådet till riksdagen en regeringsproposition genom vilken läroplikten utvidgas till 18 års ålder. Samtidigt blir utbildningen på andra stadiet avgiftsfri för studerande som omfattas av den utvidgade läroplikten. Handledningen stärks och utbildningen i övergångsskedet utvecklas. Avsikten är att reformen träder i kraft den 1 augusti 2021. Enligt förslaget gäller reformen för första gången de unga som avslutar den grundläggande utbildningen våren 2021, dvs. i huvudsak de som är födda 2005.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)