Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut på finska

Statsrådets allmänna sammanträde 9.4.2020
Regeringen överlämnade 2020 års andra tilläggsbudgetproposition till riksdagen

9.4.2020 10.28
FM

Regeringen överlämnade 2020 års andra tilläggsbudgetproposition till riksdagen torsdagen den 9 april. I tilläggsbudgetpropositionen föreslås ett anslagstillägg på 3,6 miljarder euro. Inkomstposten föreslås bli minskad med 5,8 miljarder euro.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)
Ministeriernas pressmeddelanden den 8 april 


Statsrådets allmänna sammanträde 8.4.2020
Minister Tytti Tuppurainen: ”I kristider behövs det aktivt ägarskap” – regeringen godkände principbeslutet om statens ägarpolitik

8.4.2020 14.31
SRK

Statsrådet utfärdade i dag, onsdagen den 8 april 2020, ett nytt ägarpolitiskt principbeslut. Det ägarpolitiska principbeslutet är i enlighet med regeringsprogrammets riktlinjer en fortsättning på en förutsägbar, framåtblickande ägarpolitik som tryggar statens strategiska intressen. Statens innehav ska utvärderas med hänsyn till den totala samhällsekonomiska nyttan, utvecklingen av bolagens verksamhet och värde samt effektiv resursfördelning.
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)