Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut på finska

Statsrådets allmänna sammanträde 20.5.2020
Hur såg år 2019 ut för regeringen? – Regeringens årsberättelse lämnades till riksdagen

20.5.2020 15.38
SRK

Den 20 maj lämnade statsrådet årsberättelsen för 2019 om regeringens verksamhet och om skötseln av statsfinanserna till riksdagen. Regeringens årsberättelse, som utarbetas årligen, är ett omfattande informationspaket om genomförandet av regeringspolitiken, om den offentliga ekonomin och om ministeriernas verksamhet.
Regeringens årsberättelse 2019
Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)