Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut (delvis på finska)


Regeringens proposition
Regeringen lämnade årets andra tilläggsbudgetproposition till riksdagen

25.5.2022 13.30
FM
Tillägsbudget.
Regeringen lämnade den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2022 till riksdagen onsdagen den 25 maj.

Lagförslag som minskar distributionsskyldigheten 2022 överlämnas till riksdagen

25.5.2022 14.04
ANM
Bensapistooli työnnettynä auton tankkausaukkoon
Den 25 maj 2022 lämnade statsrådet ett lagförslag till riksdagen med en lagändring som tillfälligt ska minska distributionsskyldigheten för förnybara drivmedel 2022. Avsikten är att sänka priset på drivmedel.

Regeringens proposition
Fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket

25.5.2022 13.27
FM
Regeringen beslutade i februari 2022 om tidsbegränsade preciserade åtgärder i syfte att lindra jordbrukets kostnadskris på grund av de höjda energipriserna. Regeringen föreslår att lantbruksföretagare beviljas tillfälligt fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket.

Ny veterinärvårdslag preciserar kommunernas skyldigheter att ordna veterinärtjänster

25.5.2022 14.33
JSM
Kissaa nukutetaan Helsingin eläinsairaalassa.
Regeringen föreslår att den gällande veterinärvårdslagen upphävs och ersätts med en ny lag. Syftet med veterinärvårdslagen är att säkerställa att det i hela landet finns tillgång till sådana veterinärtjänster på basnivå som är centrala för djurs hälsa och välfärd och folkhälsan. Enligt lagen är kommunerna skyldiga att ordna sådana tjänster. Med undantag för några stora städer ordnar kommunerna veterinärtjänster i samarbete med andra kommuner inom samarbetsområdena för miljö- och hälsoskyddet.

Regeringen föreslår att resekostnader som ersätts av sjukförsäkringen höjs

25.5.2022 13.28
SHM
Det föreslås att ersättningstaxan för sjuktransport och maximipriset för taxiresor som ersätts av Folkpensionsanstalten (FPA) ska höjas temporärt till utgången av 2022. Dessutom föreslås det att kilometerersättningen för användning av egen bil ska höjas. Den höjningen ska vara i kraft tills vidare.