Budget med fokus på sysselsättning, omsorg, kompetens och säkerhet

30.8.2017 20.34
SRK

Regeringen har enats om budgetpropositionen för 2018. Ekonomin växer i snabb takt. Skuldsättningen i förhållande till bruttonationalprodukten bryts enligt målsättningen före utgången av valperioden. Det totala skatteuttaget höjs inte. Regeringen håller på att närma sig målet för en sysselsättningsgrad på 72 procent och målet att få ett slut på skuldsättningen. De åtgärder som vidtagits bidrar också till en hållbar offentlig ekonomi, men för att målet ska kunna uppnås krävs det att de överenskomna reformerna genomförs på ett målmedvetet sätt.

Foton
vn.fi/budgeten-2018
Twitter #budjettiriihi #hallitus