Statens budgetförslag för 2019

Budgetpropositionen för 2019 publicerad

14.9.2018 13.05
FM SRK

Statsrådet överlämnade propositionen om statsbudgeten för 2019 till riksdagen. I budgetpropositionen beräknas inkomsterna uppgå till 53,9 miljarder euro, medan anslagen föreslås uppgå till 55,3 miljarder euro. Budgetpropositionen visar ett underskott på 1,4 miljarder euro. 

Budgetpropositionen 201
Budgetöversikt 2019
Ministeriernas pressmeddelanden

Statsminister Juha Sipiläs anförande vid riksdagens remissdebatt om budgetpropositionen för 2019


Ministeriernas pressmeddelanden den 14.9

Kompetens, sysselsättning, tillväxt och livsmedel i huvudfokus i budgetpropositionen för 2019

29.8.2018 14.11
SRK

Regeringens budgetproposition ökar den sociala rättvisan, stävjar bristen på kompetent arbetskraft, påskyndar sysselsättning, ökar tryggheten och säkerheten och stöder den finländska livsmedelsproduktionen. Personbeskattningen förblir nästan oförändrad. 

Vid budgetförhandlingarna slog man fast flera av de åtgärder som man stakade ut riktlinjerna för redan vid ramförhandlingarna. Propositionen godkänns vid statsrådets allmänna sammanträde måndagen den 17 september.

Pressmeddelanden från ministeriet
Bilder av förhandlingarna 
Presskonferensen