Statens budgetförslag för 2019

Ministeriernas pressmeddelanden den 11.4.

Rambeslutet tryggar polisens verksamhet 2019
IM
Pressmeddelande 11.4.2018 20.45