Statens budgetförslag för 2020

Regeringens budgetproposition för 2020 till riksdagen

7.10.2019 15.00

Måndagen den 7 oktober överlämnade statsrådet regeringens proposition om statsbudgeten för 2020 till riksdagen.

Till riksdagen överlämnades också en redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020–2023 och den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2019.

Budgetpropositionen 2020 (på finska)
Budgetöversikt 2020
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till tredje tilläggsbudgeten för 2019
Om planen för de offentliga finanserna 2020–2023 Regeringsprogrammets framtidsinvesteringar av engångsnatur

7.10.2019 13.57

Regeringsprogrammets framtidsinvesteringar av engångsnatur (korg 2) för 2020 fastställs i budgetpropositionen och för 2021–2022 i rambeslutet. Termen ”korg 2” syftar på investeringar som fastställs i avsnittet ”Finanspolitiken” i regeringsprogrammet och som presenteras i regeringsprogrammets bilaga 2.


 

 

 


Regeringens handlingsplan
Mål, åtgärder och tidsplaner för genomförandet av regeringsprogrammets fenomenbaserade helheter

7.10.2019 14.04
SRK
Målet för regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering är ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Finland. I handlingsplanen för Rinnes regering anges de centrala målen för de fenomenbaserade helheter som ingår i regeringsprogrammet samt åtgärder och tidsplaner för att nå målen. I planen anges också vilka ministerier som deltar i beredningen och genomförandet av de olika åtgärderna. Handlingsplanen ersätter inte föresatserna i regeringsprogrammet.

Budgetpropositionen 2020 och planen för de offentliga finanserna 2020–2023
Regeringens budget bygger ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Finland

17.9.2019 19.16
SRK
Budgetpropositionen för 2020 framlagd av statsminister Antti Rinnes regering bygger ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle och ökar kunnandet och delaktigheten i hela Finland. Budgetpropositionen innehåller betydande framtidsinvesteringar i utbildning, sysselsättning och tillväxt, finländarnas välfärd och säkerhet samt naturvård och bekämpningen av klimatförändringen.

Ministeriernas pressmeddelanden den 17.9.

Kommunernas situation lättas stort redan 2019

FM
Pressmeddelande 17.9.2019 19.39

Vuoden 2020 budjetti lisää kertausharjoituksia

FSM
Pressmeddelande 17.9.2019 19.18