Statens budgetförslag för 2020


Regeringsprogrammets framtidsinvesteringar av engångsnatur

7.10.2019 13.57

Regeringsprogrammets framtidsinvesteringar av engångsnatur (korg 2) för 2020 fastställs i budgetpropositionen och för 2021–2022 i rambeslutet. Termen ”korg 2” syftar på investeringar som fastställs i avsnittet ”Finanspolitiken” i regeringsprogrammet och som presenteras i regeringsprogrammets bilaga 2.


 

 

 Ministeriernas pressmeddelanden den 17.9.

Kommunernas situation lättas stort redan 2019

FM
Pressmeddelande 17.9.2019 19.39

Vuoden 2020 budjetti lisää kertausharjoituksia

FSM
Pressmeddelande 17.9.2019 19.18