Statens budgetförslag för 2021

Budgetpropositionen för 2021 stakar ut en väg ur coronakrisen

16.9.2020 17.25
FM SRK

Regeringen har förbundit sig att trygga finländarnas välfärd och företagens möjligheter att klara coronakrisen med så små mänskliga och ekonomiska skador som möjligt. Regeringens stimulerande proposition om statsbudgeten för 2021 stakar ut en väg ur krisen och fortsätter att utveckla välfärdsstaten på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt.

Videoupptagning av presskonferensen
Ministeriernas pressmeddelanden den 16 september
Bilder | Flickr 


Budgetförslag för 2021 publicerat

13.8.2020 9.28
FM SRK

Finansministeriets budgetförslag för 2021 har nu publicerats i sin helhet på budjetti.vm.fi. Regeringen behandlar budgetförslaget vid sin budgetmangling den 14.–15. september.

Ministeriernas pressmeddelanden om budgetpropositionen
Förtroende och hållbar tillväxt i hela Finland (pressmeddelande 12.8)