Statens budget 2022

Budgetpropositionen för 2022 överlämnades

27.9.2021 11.30
FM SRK

Statsrådet överlämnade regeringens proposition om statsbudgeten för 2022 till riksdagen.

I budgetpropositionen föreslås anslag på 64,8 miljarder euro. Inkomsterna beräknas uppgå till 57,9 miljarder euro. Budgetpropositionen har ett underskott på 6,9 miljarder euro. 

Budgetpropositionen 2022
Budgetöversikt 2022

Kommunekonomiprogrammet för 2022

valtioneuvosto.fi/sv/budgeten-2022


Budgetmanglingen
Regeringens budgetproposition skapar förutsättningar för hållbar tillväxt i framtiden

9.9.2021 15.50
FM SRK

Den proposition om statsbudgeten för 2022 som statsminister Sanna Marins regering har lagt fram skapar förutsättningar för hållbar tillväxt för tiden efter coronakrisen.

Budgetpropositionen stöder återhämtningen efter coronakrisen, stimulerar investeringar, främjar miljömässigt hållbar tillväxt och förbättrar tillgången på kompetent arbetskraft. Syftet med budgetpropositionen är att trygga människors välbefinnande och skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar ekonomisk tillväxt.

Bilder från förhandlingarna | FlickrBudgetförslaget 2022

Budgetförslag
Finansministeriets budgetförslag för 2022 har publicerats

13.8.2021 10.06
FM
Budget 2022.
Det slutliga beloppet av utgifterna i budgetförslaget är 63,2 miljarder euro. Förslaget har ett underskott på 6,7 miljarder euro. Upplåningen minskar med 7,6 miljarder euro från vad som budgeterats för 2021.

Budgetförslaget
Mod att investera, möjligheter att sysselsätta sig och förtroende att grunda familj

12.8.2021 12.09
FM
Annika Saarikko.
Finansminister Annika Saarikkos förslag till statsbudgeten för 2022 verkställer regeringens tidigare beslut.