Statens budget 2022

Budgetpropositionen för 2022 överlämnades

27.9.2021 11.30
FM SRK

Statsrådet överlämnade regeringens proposition om statsbudgeten för 2022 till riksdagen.

I budgetpropositionen föreslås anslag på 64,8 miljarder euro. Inkomsterna beräknas uppgå till 57,9 miljarder euro. Budgetpropositionen har ett underskott på 6,9 miljarder euro. 

Budgetpropositionen 2022
Budgetöversikt 2022

Kommunekonomiprogrammet för 2022

valtioneuvosto.fi/sv/budgeten-2022


Budgetmanglingen
Regeringens budgetproposition skapar förutsättningar för hållbar tillväxt i framtiden

9.9.2021 15.50
FM SRK

Den proposition om statsbudgeten för 2022 som statsminister Sanna Marins regering har lagt fram skapar förutsättningar för hållbar tillväxt för tiden efter coronakrisen.

Budgetpropositionen stöder återhämtningen efter coronakrisen, stimulerar investeringar, främjar miljömässigt hållbar tillväxt och förbättrar tillgången på kompetent arbetskraft. Syftet med budgetpropositionen är att trygga människors välbefinnande och skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar ekonomisk tillväxt.

Bilder från förhandlingarna | Flickr