Energiläget och elstöd

Rysslands invasion av Ukraina har lett till problem med priset på och tillgången till energi i hela Europa.

Elbesparing och eventuella strömavbrott

I Finland behövs det mycket energi för uppvärmning, trafik och industri. Det kan tidvis råda brist på el, särskilt på vintern. Tillgången försämras till exempel av långa, vindfria köldperioder, service- eller driftavbrott i elproduktionsanläggningar och en stor efterfrågan på el i Centraleuropa.

Om efterfrågan överstiger utbudet kan det behövas kontrollerade regionala strömavbrott för att förhindra att hela elsystemet kollapsar. Var och en kan minska risken för strömavbrott genom att minska sin elförbrukning, särskilt under topplasttimmarna.

Regeringen syftar till ett tidsbundet låne- och garantiprogram på 10 miljarder euro för att stabilisera elmarknaden. Syftet med programmet är att säkerställa likviditeten och funktionsförmågan hos de aktörer som är avgörande för att elmarknaden ska fungera.

Mer information

Elstöd

På vintern är kostnaderna för elanvändning och uppvärmning exceptionellt höga. Regeringen har beslutat att lindra konsekvenserna av de höga elpriserna för hushållen genom flera åtgärder.