Finlands anslutningsprocess till Nato

4.4.2023: Finland blev full medlem i Nato.

30.3.2023: Alla Natos medlemsstater har ratificerat Finland’s anslutningsprotokoll.

23.3.2023: Republikens president stadfäste lagar om Finlands anslutning till Nato.
Republikens president fattade beslut om Finlands anslutning till Nato | utrikesministeriets pressmeddelande 23.3.2023

1.3.2023: Riksdagen godkände regeringspropositionen om Finlands anslutning till Nato.
Riksdagen godkände Finlands anslutning till Nato | riksdagens pressmeddelande 1.3.2023

5.12.2022: Statsrådet överlämnade en proposition om Finlands anslutning till Nato till riksdagen.
Regeringens proposition om Finlands anslutning till Nato har överlämnats till riksdagen | utrikesministeriets pressmeddelande 5.12.2022

5.7.2022: Samtliga medlemsländer i Nato undertecknade Finlands anslutningsprotokoll och Finland fick observatörsstatus i Nato.
Finland fick observatörsstatus i Nato | utrikesministeriets nyhet 5.7.2022

4.7.2022: Republikens president beslutade att avsiktsförklaringen om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördraget och förbindelse till skyldigheterna som Natomedlem ska lämnas till Nato.

29.6.2022: Nato inbjöd Finland att ansluta sig till organisationen i samband med toppmötet i Madrid.

18.5.2022: Finland anmälde sitt intresse för att ansluta sig genom ett brev som undertecknades av utrikesministern och överlämnades till Natos generalsekreterare.

17.5.2022: Republikens president beslutade på framställning av statsrådet att Finland meddelar Nato sitt intresse att föra samtal om att ansluta sig till Nato.
Finland anmäler intresse för att ansluta sig till Nato | utrikesministeriets och statsrådets kanslis pressmeddelande 5.7.2022