Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Finland fixar det – kom med du också!

De hälso-, säkerhets- och ekonomirelaterade utmaningar som coronakrisen för med sig bidrar till en växande oro för hur man ska orka psykiskt och klara sig både under och efter krisen.

Nu vill vi engagera alla i kommunikativa insatser för att stärka förtroendet för kontrollen över det egna livet och för institutioner och gemenskaper i denna nya situation.

Vad är Finland fixar det?

Finland fixar det är ett samprojekt mellan flera aktörer som leds vid statsrådets kansli. Projektet stöder den dagliga kriskommunikationen, och dess centrala verksamhetsform är samlad kommunikation och informationsspridning.

Även du kan delta i de kommunikativa insatserna i projektet om du vill till exempel

  • främja psykisk kristålighet under och efter undantagsförhållanden
  • stärka förtroendet, känslan av samhörighet och framtidstron
  • erbjuda tillförlitlig information och verktyg för hantering av de känslor och den osäkerhet som krisen orsakar
  • föra fram hur viktigt det är med gemensamma satsningar och all form av hjälp eller visa uppskattning för dessa.

Gör så här

Dela material i sociala medier med hashtaggarna

  •     #suomitoimii #yhdessä
  •     #finlandfixardet #tillsammans
  •     #finlandforward #together.

Vi följer inläggen under hashtaggarna och lyfter fram delat material i statsrådets sociala medier.

Riksomfattande organisationer som bidrar till kampanjen Finland fixar det kan berätta om sina planer för oss och komma med i vårt organisationsnätverk.

Kontakt: Tiina Varhee ([email protected])

Arbetet fortsätter

Arbetet vid statsrådets kansli inleddes i början av april och pågår till slutet av året. Arbetet och åtgärderna är beroende av hur krisen framskrider, och vi utvecklar verksamheten under vårens lopp. Lägesuppföljning, en uppdaterad lägesbild, forskningsdata och samarbete med andra organisationer med anknytning till undantagsförhållanden får en framträdande roll i arbetet.

Kom med och visa att Finland fixar det!

Dela och följ i sociala medier

#suomitoimii #yhdessä
#finlandfixardet #tillsammans
#finlandforward #together

Mer information

Du når oss lättast via e-post på adressen [email protected]

Pressmeddelanden

Tillbaka till toppen