Vadå Finland fixar det?

Syftet med projektet Finland fixar det, som samordnas av statsrådets kansli, är att hjälpa individer och samhället att orka i kriser samt att stärka den mentala kriståligheten och resiliensen genom kommunikation. Vårt mål är att ge stöd åt olika känslor, stärka tillförsikten att det egna livet och de sociala sammanhangen bär samt bidra med en kanal för hjälp och stöd.

Kommunikationsinsatsen Finland fixar det körde i gång våren 2020 och pågår till utgången av 2022. Arbetet och åtgärderna är beroende av hur krisen framskrider, och vi utvecklar verksamheten kontinuerligt. Vår verksamhet baserar sig på forskningsdata och kontinuerlig lägesuppföljning. Vi bedriver tväradministrativt samarbete och stöder det nationella och regionala samarbetet för att hitta en väg ur coronakrisen.

Teamet för strategisk kommunikation vid statsrådets kansli ansvarar för kommunikationsinsatsen. Teamets kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.