Vadå Finland fixar det?

Syftet med projektet Finland fixar det, som samordnas av statsrådets kansli, är att hjälpa individer och samhället att orka i kriser samt att stärka den mentala kriståligheten och resiliensen genom kommunikation. Vårt mål är att ge stöd åt olika känslor, stärka tillförsikten att det egna livet och de sociala sammanhangen bär samt bidra med en kanal för hjälp och stöd.

Kommunikationsinsatsen Finland fixar det körde i gång våren 2020 och pågår till utgången av 2022. Arbetet och åtgärderna är beroende av hur krisen framskrider, och vi utvecklar verksamheten kontinuerligt. Vår verksamhet baserar sig på forskningsdata och kontinuerlig lägesuppföljning. Vi bedriver tväradministrativt samarbete och stöder det nationella och regionala samarbetet för att hitta en väg ur coronakrisen.

Teamet för strategisk kommunikation vid statsrådets kansli ansvarar för kommunikationsinsatsen. Teamets kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Finland fixar det – kom med du också!

Coronapandemin, som snart pågått i ett år, har haft en betydande inverkan på vår vardag och våra liv. Vi har varit tvungna att agera på ett nytt sätt och anpassa oss till situationen. Vi tror trots allt att livet går vidare och att vi klarar detta tillsammans.

Alla insatser som stöder oss och hjälper oss att orka är viktiga. Både små och stora insatser gör en skillnad. De senaste drygt hundra åren i Finlands historia är en framgångssaga, och vår styrka har alltid varit vår omsorg om hela vår befolkning. Låt oss visa likadan omsorg även nu.

Kommunikationsinsatsen Finland fixar det innefattar olika aktörers, bland annat myndigheters, företags och organisationers, självständiga åtgärder, kampanjer och projekt.

Även du kan bidra till kommunikationsinsatsen, om du vill till exempel

  • främja mental kristålighet under och efter undantagsförhållanden
  • stärka förtroendet, känslan av samhörighet och framtidstron
  • erbjuda tillförlitlig information och verktyg för hantering av den osäkerhet och andra känslor som krisen orsakar
  • föra fram hur viktigt det är med gemensamma satsningar och hjälp eller visa uppskattning för dessa.

Gör så här

Använd hashtaggarna #SuomiToimii #yhdessä, #FinlandFixarDet #TillSammans i sociala medier.
I projektet deltar ett flertal organisationer och andra aktörer i samhället, men det finns rum för fler!

Kontaktuppgifter

Teamet för strategisk kommunikation vid statsrådets kansli:

  • Päivi Tampere, kommunikationschef, tfn 0295 160 911
  • Johanna Kaprio-Papageorgiou, specialsakkunnig i kommunikation, tfn 0295 160 140
  • Alma Snellman, kommunikationsexpert, tfn 0295 160 127
  • Jenny Thuneberg, kommunikationsexpert, tfn 0295 160 140
  • Tiina Varhee, kommunikationsexpert, tfn 0295 160 710

E-postadresserna har formen [email protected]