Vadå Finland fixar det?

Finland fixar det var en kommunikationsinsats och ett samarbetsprojekt som statsrådets kansli samordnade 2020–2022 i syfte att hjälpa individer och samhället att orka i kriser och att stärka den mentala kriståligheten. Finland fixar det innefattade myndigheters, företags och organisationers kommunikationsinsatser, kampanjer och projekt. På denna sida finns information om kampanjer som lanserats inom ramen för Finland fixar det.

Finland talar

Syftet med Finland talar var att uppmuntra till gemensam diskussion om känslorna och upplevelserna i samband med coronakrisen. Våren 2020 gjordes det en poddserie och radioprogram, våren 2022 ordnades det flera liveevenemang på Instagram i samarbete med Maaret Kallio. Hösten 2022 ordnades det en Finland talar-turné för diskussioner kring kriser och känslor. Temat diskuterades vid evenemang i Joensuu, Rovaniemi, Åbo och Helsingfors.

Museet för nutidskänsla

Museet för nutidskänsla är ett virtuellt museum med upplevelsebaserade berättelser om känslorna under undantagstiden. Museet ger besökarna möjlighet att gå tillbaka i tiden och reflektera över sina känslor – vad var det vi egentligen kände under de exceptionella åren?

Tidslinjen börjar i mars 2020 då Världshälsoorganisationen deklarerade att spridningen av coronaviruset är en pandemi. År 2022 kompletterades museet med innehåll om kriget i Ukraina och klimatångest.

Kollektivtrafikkampanjen

Den riksomfattande kollektivtrafikkampanjen som genomfördes i samarbete mellan olika myndigheter lanserades för första gången hösten 2021 och på nytt sommaren 2022. Antalet passagerare i kollektivtrafiken minskade under pandemin, och kampanjen skulle uppmuntra passagerarna att återvända till kollektivtrafiken.

Kampanjen arrangerades i samarbete mellan kommunikationsministeriet, statsrådets kansli, Transport- och kommunikationsverket och Trafikledsverket. Även aktörer inom kollektivtrafiken, kommuner och städer bidrog till kampanjen.

Dialoger under undantagsperioden

Dialogerna under undantagsperioden gav tillfälle att samlas för att diskutera upplevelser i samband med covid-19-pandemin och blicka mot framtiden.

I diskussionsserien, som samordnades av DialogAkademin, Dialogpaus-stiftelsen, justitieministeriet, Sitra och finansministeriet, ordnades det på olika håll i Finland och i världen 232 dialoger under nio dagar. Mer än 1 600 personer från olika åldersgrupper och yrken deltog i diskussionerna. Dialogerna ordnades av nästan 100 aktörer från olika delar av samhället: organisationer, kommuner, ministerier, religiösa samfund, företag och enskilda medborgare.

Finland bryr sig

Kampanjen Finland bryr sig pågick mellan augusti och september 2021. Syftet var att uppmärksamma volontärverksamheten som en del av välfärdsstatens skyddsnät och synliggöra organisationernas och volontärernas arbete under den utdragna coronakrisen. I kampanjen fick vi höra berättelser från volontärer från över 70 organisationer.

Finland aktiverar sig

Den riksomfattande kampanjen, som pågick under hösten 2021, uppmuntrade människor att röra på sig, utöva hobbyer och vara aktiva inom olika livsområden och att återgå till en vardag som stöder välbefinnandet med beaktande av anvisningarna och rekommendationerna för hälsosäkerhet.

Kampanjen samlade evenemang och regionala kampanjer som ordnades runt om i Finland. Syftet med kampanjen var att öka trygghetskänslan i fråga om hobbyer och andra aktiviteter som länge varit på paus.

Vad händer sen

Kampanjen Vad händer sen pågick i maj–juni 2021. Syftet med kampanjen var att uppmuntra att drömma om tiden efter pandemin och på det sättet skapa hopp inför framtiden. ”Vad tänker du göra så snart det blir möjligt igen?” var frågan som ställdes på radio och i sociala medier under kampanjen.

Finland säger tack

Enligt undersökningar har fyra av fem finländare hjälpt en annan under covid-19-pandemin. Det kan ha varit en nära familjemedlem eller en vän, en organisation eller en småföretagare. Även små goda gärningar har betytt mycket och hjälpt till att orka i den svåra situationen. Våren 2020 uppmuntrades folk att ringa videosamtal till personer som har hjälpt eller glatt andra.

Fem trumfkort

Avsikten med kampanjen Fem trumfkort var att sammanfatta coronaanvisningarna så att de är lätta att komma ihåg. Kända personer föregick med gott exempel och visade bland annat hur viktigt det är att använda munskydd. De påminde om att den viktigaste orsaken till alla coronaåtgärder är att vi ska ta hand om varandra.

År 2021 fortsatte kampanjen med en videoserie med Mika Salminen i huvudroll. Videorna översattes till mer än tio språk i syfte att nå olika språkgrupper.

Videoproduktion

Projektet Finland fixar det producerade fem videor (på finska) för kristidens olika faser: