Forsknings- och innovationsrådets uppgifter

Forsknings- och innovationsrådet är ett rådgivande organ som verkar under ledning av statsministern. Rådet följer och behandlar centrala teman för utvecklingen av en forsknings- och innovationspolitik som stöder välfärd, tillväxt och konkurrenskraft. 

Forsknings- och innovationsrådet har i uppgift att stödja utvecklingen och samordningen av statsrådets forsknings- och innovationspolitik på lång sikt samt följa med förändringarna på området på nationell och internationell nivå och ta initiativ som anknyter till forsknings-och innovationspolitiken.

Rådet sammanträder ungefär varannan månad. Diskussionerna som förs under sammanträdena grundar sig på inledande anföranden av sakkunniga samt på utredningar som sammanställts för rådet. Diskussionerna inom rådet är konfidentiella.

Rådets mandatperiod sammanfaller med riksdagens. De ministrar som ingår i rådet gör det endast så länge de är medlemmar i statsrådet.