Forsknings- och innovationsrådets uppgifter

Forsknings- och innovationsrådet är ett rådgivande organ som verkar under ledning av statsministern. Rådet granskar teman som är väsentliga för utvecklandet av en forsknings- och innovationspolitik som stöder välfärd, tillväxt och konkurrenskraft.

Forsknings- och innovationsrådet har som uppgift att stöda statsrådet i utvecklandet och samordnandet av en långsiktig forsknings-, teknologi- och innovationspolitik. Rådet följer förändringarna i den nationella och internationella verksamhetsmiljön på området och tar initiativ som anknyter till forsknings- och innovationspolitik.

Rådets mandatperiod sammanfaller med riksdagens. De ministrar som ingår i rådet gör det endast så länge de är medlemmar i statsrådet.