Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Finland anmäler intresse för att ansluta sig till Nato

17.5.2022 18.35

Republikens president beslutade på framställning av statsrådet att Finland meddelar Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) att Finland är intresserat av att föra samtal om att ansluta sig till Nato.

Föredragning för republikens president 17.5.2022 (på finska)

Aktuellt

Ryssland avbröt leveranserna av naturgas till Finland – läget är under kontroll

20.5.2022 16.09
ANM
kaasuputket
Den 20 maj 2022 fick Energibolaget Gasum Oy ett meddelande av Gazprom Export om att de leveranser av naturgas till Finland som sker i enlighet med Gasums upphandlingskontrakt kommer att avbrytas den 21 maj 2022 kl. 7.00. Motiveringen till avbrytandet av leveransen är att Finland inte har gått med på att betala för naturgasen i rubel. 

Regeringen enades om den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2022

20.5.2022 12.13
FM SRK
Den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2022 svarar på de anslagsbehov som uppkommit till omedelbar följd av Rysslands anfallskrig i Ukraina och lindrar de olägenheter som covid-19-pandemin har orsakat barn och unga.

Regeringens proposition
Biståndet till flyktingarna från Ukraina befrias från mervärdesskatt

19.5.2022 13.23
FM
De inhemska försäljningarna och köpen från andra EU-länder av varor som levereras gratis till personer som flyr Rysslands invasion av Ukraina samt tjänster som hänför sig till sådana varor görs mervärdesskattefria. Syftet med propositionen är att stödja det materiella humanitära biståndet till flyktingarna från Ukraina och att säkerställa en neutral beskattning.

Europaministrarna förbereder Europeiska rådets kommande möte och fortsatt arbete efter Konferensen om Europas framtid

20.5.2022 16.18
SRK
EU:s ministerråd för allmänna frågor sammanträder i Bryssel den 23 maj. På dagordningen står förberedelser inför Europeiska rådets extra möte (30–31 maj), förberedelser inför Euroepiska rådets möte den 23–24 juni, det fortsatta arbetet i anslutning till Konferensen om Europas framtid och hörandet av Ungern om rättsstatsprincipen. Europaminister Tytti Tuppurainen företräder Finland vid mötet.

Bilder

Nyhetsbilder publiceras på statsrådets Flickr-konto.

I statsrådets materialbank finns bilder av ministrar, tjänstemän och statsrådets lokaler.

Webbsändningar

Direktsändningar från regeringens presskonferenser och andra evenemang kan ses på statsrådets Youtube-kanal.

Se även

Regeringens plan för de offentliga finanserna för 2023–2026

Regeringens plan för de offentliga finanserna för 2023–2026

Statsminister Sanna Marins regering har enats om en plan för de offentliga finanserna för 2023–2026. Regeringen beslutade vid sina ramförhandlingar i dag om omfattande åtgärder som ska stärka säkerheten, skapa framtidsutsikter och bidra till en hållbar tillväxt.

Statens budget 2022

Statens budget 2022

Statsrådet överlämnade regeringens proposition om statsbudgeten för 2022 till riksdagen den 27 september 2021. I budgetpropositionen föreslogs 64,8 miljarder euro i anslag. Inkomsterna i budgeten beräknades uppgå till 57,9 miljarder euro. Budgetpropositionen uppvisade ett underskott på 6,9 miljarder euro.

Riksdagen godkände statsbudgeten för 2022 den 20 december 2021.

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering: "Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle".

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Den 10 december 2019 utnämnde republikens president det självständiga Finlands 76:e regering, som leds av statsminister Sanna Marin. Regeringen består av Finlands Socialdemokratiska Parti, Centern i Finland, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet i Finland. I Marins regering ingår 19 ministrar.

Statsminister Marins regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917

Tillbaka till toppen