Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Coronaviruset

Coronafallen har minskat betydligt - för att restriktionerna ska kunna lindras förutsätts det att den positiva utvecklingen fortsätter

14.4.2021 18.42

Under de senaste två veckorna har det rapporterats betydligt färre coronafall. Smittfallen började minska i Finland redan före påsken. Det märks att rekommendationerna och restriktionerna samt nedstängningen av förplägnadsrörelserna har gett resultat och minskat smittspridningen. Även coronavaccinationerna har minskat smittfallen, särskilt hos den äldre befolkningen.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd redogjorde för det aktuella smittläget, den epidemiologiska bedömningen av coronavirusläget och vaccinationsläget vid ett informationsmöte den 15 april.
 
I informationsmötet deltog Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategichef, Pasi Pohjola direktör vid social- och hälsovårdsministeriet och direktör Mika Salminen från Institutet för hälsa och välfärd.
 
Videoupptagning av presskonferensen den 15 April
En plan och en riktgivande tidsram för avvecklingen av coronarestriktionerna har publicerats – yttranden och kommentarer tas emot

9.4.2021 9.45

Regeringen har publicerat en plan för kontrollerad avveckling av coronarestriktionerna och en riktgivande tidsplan för avvecklingen. Syftet med planen är att ge allmänheten, företagen och olika sammanslutningar en tydlig insikt i hur samhället gradvis öppnas. 

Planen kan läsas på statsrådets webbplats. Yttranden och kommentarer om planen kan lämnas under en veckas tid. Alla intresserade kan kommentera planen i webbtjänsten dinåsikt.fi till och med den 16 april. För att kunna lämna in dina kommentarer måste du registrera dig i tjänsten.

Presentation material av presskonferensen 9.4.
Videoupptagning av presskonferensen 9.4. | YouTube
Bilder från presskonferensen 9.4. | Flickr


Söker du information om coronaviruset på andra språk?

Regeringens pressmeddelanden på nordsamiska, enaresamiska, skoltsamiska, estniska, ryska, somaliska och arabiska samt finlandssvenskt teckenspråk.

Flerspråkigt material

Se även

Regeringens lagstiftningsplan

Regeringens lagstiftningsplan

Lagstiftningsplanen ger en aktuell översikt av läget för beredningen av regeringspropositioner och en uppskattning av när statsrådet ska behandla ett lagförslag och fatta beslut om att lämna det till riksdagen.

Lagstiftningsplanen (på finska)

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering den 10 december 2019.

Regeringsprogrammet
Uppfoljning av regeringsprogrammet

Information om brexit

Information om brexit

Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen trädde i kraft fullt ut den 1 januari 2021. På denna sida finns information om bland annat det nya handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien, utträdesavtalet och de förändringar som brexit innebär för medborgare och företag.

Information om brexit

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Den 10 december 2019 utnämnde republikens president det självständiga Finlands 76:e regering, som leds av statsminister Sanna Marin. Regeringen består av Finlands Socialdemokratiska Parti, Centern i Finland, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet i Finland. I Marins regering ingår 19 ministrar.

Statsminister Marins regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917. Här hittar du också information om Finlands nuvarande och tidigare ministrar.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917

Tillbaka till toppen