Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Coronavirus

Statsrådet fattade ett principbeslut om nationella och regionala rekommendationer

23.10.2020 15.04

Statsrådets principbeslut av den 23 oktober innehåller nationella och regionala rekommendationer som stöder de regionala åtgärderna för att förhindra spridning av epidemin. Med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar bekämpas epidemin i första hand genom lokala och regionala åtgärder.

Rekommendationerna i principbeslutet baserar sig på de riktlinjer som regeringen fastställde den 15 oktober.

Statsrådets principbeslut (på finska)
Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds rekommendation om idrotts- och kulturverksamhet inomhus 23.10.


Ökningen av antalet coronavirusfall har avtagit

22.10.2020 11.22

Under den senaste månaden har antalet nya coronavirusfall ökat betydligt i Finland, men den senaste veckan verkar ökningen ha avtagit. Jämfört med förra veckan har också andelen positiva testresultat minskat i hela landet.

Inom vissa områden har fördröjningarna i arbetet med att spåra smittkedjor kunnat förkortas. Smittkällan vid nya infektioner är dock fortfarande oklar på i cirka hälften av smittfallen runt om i landet.

Videoupptagning av presskonferensen den 21 oktober

Söker du information om coronaviruset på andra språk?

Regeringens pressmeddelanden på nordsamiska, enaresamiska, skoltsamiska, estniska, ryska, somaliska och arabiska samt finlandssvenskt teckenspråk.

Flerspråkigt material

Se även

Regeringens lagstiftningsplan

Regeringens lagstiftningsplan

Lagstiftningsplanen ger en aktuell översikt av läget för beredningen av regeringspropositioner och en uppskattning av när statsrådet ska behandla ett lagförslag och fatta beslut om att lämna det till riksdagen.

Lagstiftningsplanen (på finska)

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering den 10 december 2019.

Regeringsprogrammet

Information om brexit

Information om brexit

På dessa sidor har vi sammanställt information om Storbritanniens utträde ur EU och landets framtida relation med EU. Här finns information om bland annat förhandlingsprocessen och utträdesavtalet, och om hur brittiska och finska medborgare och företag ska förbereda sig för ett avtalslöst utträde.

Information om brexit

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Den 10 december 2019 utnämnde republikens president det självständiga Finlands 76:e regering, som leds av statsminister Sanna Marin. Regeringen består av Finlands Socialdemokratiska Parti, Centern i Finland, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet i Finland. I Marins regering ingår 19 ministrar.

Statsminister Marins regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917. Här hittar du också information om Finlands nuvarande och tidigare ministrar.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917

Tillbaka till toppen